Hưỡng dẫn khai tờ khai hải quan nhập cảnh Mỹ
Hưỡng dẫn khai tờ khai hải quan nhập cảnh Mỹ - Quý khách khi bước chân vào sân bay đầu tiên của Mỹ, việc đầu tiên là hoàn tất thủ tục đểu nhập cảnh vào Mỹ. Trong đó việc điền thong tin vào mẫu I-94 là quan trọng nhất, đây là mẫu chung bắt buộc cho tất cả hành khách nước ngoài khi nhập cảnh vào Mỹ..Ngoài việc chuẩn bị cho mình 1 tấm vé máy
Đọc tiếp