Các địa điểm Little SaiGon của người Việt ở Mỹ
Little Saigon hay Sài Gòn nhỏ là khu vực có nhiều người Việt sinh sống tại Mỹ, Úc, Canada..Dưới đây chúng tôi chỉ xin giới thiệu đến một số địa điểm Little Saigon của kiều bào Việt nam tại Hoa Kỳ. Little saigon ở Mỹ trải rộng ở nhiều tiểu bang khác nhau nhưng có thể kể đến những nơi tập trung đông đúc cư dân người Việt là các thành phố
Đọc tiếp