Sân bay ở Bang Oregon
Bang Oregon là một tiểu bang ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương với diện tích hơn 255,000 km2 với với khoảng 4 triệu người ở đây trong đó có khoảng 2% dân số là cộng động người Việt. Bang Oregon tiếp giáp với các tiểu bang như: Californina, Washington, Idaho và Nevada.Thủ phủ của bang là thành phố Salem trong đó thành phố lớn nhất là: Portland. Bạn muốn đặt
Đọc tiếp