Danh sách các sân bay ở bang Illinois
Bang Illinois là tiểu bang thứ 21 ở Mỹ có dân số đông nhất ở khu vực Trung Tây Mỹ là tiểu bang quê hương của cố tổng thống Mỹ Abraham Lincoln. Bang Illinois nằm bên bờ dòng sông Michigan với các thành phố lớn như: Chicago, Aurora, Rockford, Joliet, Naperville, Springfield, Peoria, Elgin. ( Danh sách sân bay ở Bang Illinois )Bang Illinois cũng là bang nổi tiếng với
Đọc tiếp