Danh sách sân bay ở Bang North Carolina
Bang North Carolina hay Bắc Carolina là một tiểu bang ở phía Nam nước Mỹ. Bạn có biết lịch sử của chinh phục bầu trời bằng máy bay bởi anh em nhà Wright diễn ra ở tiểu bang này. Các thành phố lớn của tiểu bang như: Charlotte, Raleigh, Greensboro, ....Danh sách sân bay ở Bang North CarolinaDưới đây là danh sách các sân bay ở Bang North Carolina giúp bạn có thể
Đọc tiếp